Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Bảy 18 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 11, 25-27.