Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Bảy 17 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,20-24