Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Bảy 14 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 24-33