Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Bảy 13 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 16-23