Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Bảy 12 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 7-15