Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Bảy 11 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 1-7