Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Sáu 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,21-29