Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Sáu 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,15-20