Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Sáu 20 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6. 16-18