Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Sáu 19 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 43-48