Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Sáu 17 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 4,26-34