Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Sáu 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,33-37