Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Sáu 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 27-32