Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Sáu 13 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,17-19