Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Sáu 12 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,13-16