Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Sáu 6 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,19-27