Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Sáu 5 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,13-17