Lịch phụng vụ & Lời Chúa |

Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Sáu 4 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,1-12