Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Sáu 2 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 11,27-33