Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 31 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,46-52