Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 30 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,32-45