Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Năm 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,17-27