Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 27 2018

Time Items
All day
 
01
Lời Chúa
Mt 28,16-20