Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16, 12-15