Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Năm 26 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 13-16