Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Năm 25 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 1-12