Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 24 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 9, 40-49(Hl 41-50)