Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 23 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,38-40