Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Năm 22 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,30-37