Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 17 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,20-26