Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,11b-19