Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Năm 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,1-11a