Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Năm 12 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,23-28