Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Năm 11 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,20-23