Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 10 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16, 16-20