Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 9 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,12-15