Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Năm 7 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,26-16,4