Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 6 2018

Time Items
All day
 
02
Lời Chúa
Ga 15,9-17