Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Năm 4 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,12-27