Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tư 30 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,21-26