Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tư 29 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,1-8