Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tư 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,7-14