Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tư 26 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20