Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tư 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,35-48