Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tư 5 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,35-48