Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Ba 31 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 16, 1-8