Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Ba 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,21-33.36-38