Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Ba 18 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,20-33