Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,1-2.10.25-30