Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Ba 10 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,9-14