Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Ba 1 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,19-31